2019 Lofoten

In 2019 verbleven we vier weken in Noorwegen. Hieronder komt ons verslag.